אושרה התוכנית לבינוי בהר הצופים -"השכוניברסיטה" הכוללת כ-1,500 יחידות דיור, 200 חדרי דיור מוגן ו-500 חדרי מעונות לסטודנטים

שלוש תוכניות בינוי חדשות בהר הצופים אושרה להפקדה בוועדה המחוזית. התוכניות, ייצרו רצף בין שכונת הגבעה הצרפתית לבין הקמפוס האוניברסיטאי בהר הצופים
שכוניברסיטה מתחם ברונפמן - הדמיה אדריכלית נעמה מליס

שלוש תוכניות בינוי חדשות בהר הצופים אושרה להפקדה בוועדה המחוזית. התוכניות הופקדו על ידי עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה והן ייצרו רצף בין שכונת הגבעה הצרפתית לבין הקמפוס האוניברסיטאי בהר הצופים. מדובר בשטח כולל של כ-150 דונם, אשר נמצא בבעלות המדינה. במתחם קיימים היום מתחמי מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית (אידלסון, מאירסדרוף – רזניק ומתחם הספורט לרנר, אידלסון / ברונפמן) ומגרש חניה בסמוך לכניסה לקמפוס האוניברסיטה.

במסגרת התכניות ייבנו כ-1,500 יחידות דיור, 200 חדרי דיור מוגן, 500 חדרי מעונות לסטודנטים, הסדרה של דרכים חדשות, קביעת שטחים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים / כיכרות עירוניות, בניה אינטנסיבית לאורך ציר הרכבת הקלה העתידית ומספר מגדלי מגורים.

 

 

על פי התוכנית שאושרה להפקדה, ייבנו במתחמים מספר מגדלים, תוך התאמה למדיניות הציפוף העירונית ותמהיל הדירות יהיה בהתאם לצרכי השכונה, תוך מתן דגש על יח"ד בנות 4 חדרים. כ-15% מהדירות שאושרו, ישמשו כדיור להשכרה לטווח ארוך.  בנוסף, יופרש חלק משמעותי משטח המתחם לטובת בניית מבני ציבור, אשר יתנו מענה לתושבי המתחמים ולתושבי שכונת הגבעה הצרפתית, זאת על רקע קידומם של מיזמי התחדשות עירונית בשכונה.

המתחם הסמוך לכניסה לאוניברסיטה ייועד לתעסוקה, כולל הפרשה מבונה לצרכי ציבור עבור מרכז לתעסוקה לאנשים עם מוגבלות. התוכנית תייצר רצף מרקמי בין שכונת הגבעה הצרפתית לקמפוס האוניברסיטה ובכך תהפוך את השכונה למקום אטרקטיבי למגורים עבור צעירים ולשכונה שוקקת חיים ופעילות אקדמית ותרבותית. התוכנית מקודמת באמצעות רשות מקרקעי ישראל, תכנון והדמיות: אדר' נעמה מליס. 

שכוניברסיטה מתחמי הר הצופים - הדמיה אדריכלית נעמה מליס

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: " התוכניות בהר הצופים יגדילו את היצע הדירות בעיר, מעונות הסטודנטים ושטחי הציבור, ויתנו מענה לצרכים השונים בעיר. חיבור שכונת הגבעה הצרפתית עם הקמפוס האוניברסיטאי יחזק את הקשר בין תושבי האזור לאוניברסיטה ויהפוך אותה לשכונה אטרקטיבית וצעירה, כזו שתמשוך אליה זוגות צעירים, משפרי דיור ועובדי אוניברסיטה. נמשיך לחזק את העיר ולבנות אותה, כיאה לעיר מודרנית ומתקדמת"