חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בית המשפט העליון דחה עתירות שהוגשו כנגד הקמת רכבל לעיר העתיקה בירושלים

הרכבל לכותל - הדמיה הרלי
הדמיות לרכבל -הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים).

בית המשפט העליון, מפי השופט יוסף אלרון ובהסכמת השופטת ענת ברון והשופט אלכס שטיין, דחה ארבע עתירות שהוגשו נגד התוכנית להקמת רַכֶּבֶל לעיר העתיקה בירושלים, שתחילת מסלולו במתחם הרכבת הישנה וסופו בתחנה הסמוכה לשער האשפות. בעיקרו של דבר, בעתירות התבקש ביטולן של החלטות הממשלה, ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור והות"ל, שהתקבלו בעניינה של התוכנית.

השופט אלרון ציין, כי לב ליבו של הטיעון שבמרבית העתירות נגע ל"אי התאמתו" של הרכבל לסביבת העיר העתיקה והפגיעה הנופית שהוא יסב לשיטת העותרים, וקבע שאין מקום להתערבות שיפוטית באופן בו בחרו מוסדות התכנון לאזן בין השיקולים הרבים הנוגעים לעניין, ובכלל זה שיקולים תחבורתיים, שיקולים כלכליים, שיקולי נוף ואיכות הסביבה, שיקולים הנוגעים לרווחת חייהם של התושבים המתגוררים באזור התוכנית ואף שיקולים הלכתיים. השופט אלרון הדגיש שההכרעה בין ההשקפות התכנוניות השונות ובין האידיאולוגיות החברתיות השונות המפעמות בהן מסורה לגופי התכנון שנקבעו לשם כך על ידי המחוקק.

עוד קבע השופט אלרון, כי יש לדחות את טענות העותרים ביחס לסמכות שר התיירות והות"ל. זאת נוכח הבסיס העובדתי שהונח לפניהם ממנו עלה הצורך המובהק שבשיפור תשתיות התיירות באזור; התחזיות לגידול בהיקף המבקרים באתרי התיירות באזור התוכנית; הרצון לנצל את ה"תווך העילי" בשל מגבלות טופוגרפיות וסביבתיות; כמו גם האפשרות לשנע באמצעות הרכבל כמות גדולה של מבקרים בפרק זמן קצר בשעת שיא. השופט אלרון הוסיף, כי גם לפני הות"ל הונחה תשתית עובדתית ראויה גם ביחס להיבטים התחבורתיים שבתוכנית, במסגרתה הוצגו גם יתרונותיה וחסרונותיה והקשיים האפשריים בה.

אשר לטענות שהועלו על ידי נציגי עדת היהדות הקראית מאחר שנתיב הרכבל עובר באופן חלקי מעל בית עלמין קראי – השופט אלרון קבע כי גם מקום בו הפגיעה הנטענת מסווגת כפגיעה בכבוד המת העולה כדי פגיעה בזכות חוקתית, הרי שהאיזון שבוצע על ידי הות"ל, ואומץ בהחלטת הממשלה, הוא ראוי ומידתי. בכל זאת העיר השופט אלרון, כי טוב יעשו נציגי המדינה והעדה הקראית אם ייפגשו בניסיון נוסף לגבש הסכמות אשר יהיה בהן כדי להפחית עוד יותר מן הפגיעה שתיגרם לבית הקברות הקראי ולמבקרים בו.

סופו של דבר ארבעת העתירות שהוגשו נגד התוכנית להקמת רַכֶּבֶל בעיר העתיקה בירושלים נדחו כאמור בפסק דינו של השופט אלרון. בג"ץ 7841/19; בג"ץ 8435/19; בג"ץ 811/20; בג"ץ 1881/20

לקישור לפסק הדין המלא 

הדמיה הרכבל לכותל - קרדיט הרלי
הדמיות לרכבל -הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים).

תוכנית הרכבל כוללת קו שאורכו 1.4 ק"מ ולו ארבע תחנות. בשעות השיא יוכלו לנסוע בו 3,000 נוסעים בשעה. הפרויקט נועד להקל על המצוקה הקשה בתחום הגישה התחבורתית לעיר העתיקה ועל פי הרשות לפיתוח ירושלים הרכבל יאפשר הפחתה משמעותית בעומסי התנועה סביב העיר העתיקה ויגביר את הנגישות לאזור עבור תושבים, תיירים וסוחרים כאחד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ״מברך על החלטת בג״ץ. נמשיך לקדם במרץ את פרויקט הרכבל, שבאמצעותו ניצור מענה תחבורתי לעומסי התנועה הכבדים ונאפשר גישה קלה לכותל ולעיר דוד. כפי שהרכבת הקלה משרתת את כולם, כך יהיה עם הרכבל שיביא עמו בשורה תחבורתית לתושבי ירושלים כולה ולמבקרים בה שייהנו מהפעלתו״.

פעילות הרכבל- מתוך סרטון תדמית של WEB3D