חיפוש
Close this search box.

בהובלת משרד האנרגיה: ביה"ס על שם "זיו ומרקס" זכה בתחרות הארצית בה השתתפו עשרה בתי ספר מרחבי הארץ במטרה להיות מאופסי אנרגיה

בבית בספר על שם "זיו ומרקס" מותקנים כ-700 מ"ר של פאנלים סולאריים, המספקים כמחצית מצריכת החשמל הבית ספרית. צילום: ביה"ס על שם "זיו ומרקס".
עשרת בתי הספר נשפטו בתחרות על פי איכות התכנית שהגישו לאיפוס האנרגיה, הורדת צריכת האנרגיה בפועל, חדשנות ויצירתיות, שיתוף פעולה רב מערכתי וחשיפה לקהילה של התהליך והתוצרים. ביה"ס על שם "זיו ומרקס", שזכה כאמור בתחרות, קיבל מענק בגובה של 10 אלף ₪, על כתיבת תוכנית מעמיקה ומקורית.

משרד האנרגיה הודיע השבוע כי ביה"ס על שם "זיו ומרקס" זכה בתחרות הארצית בה השתתפו 10 בתי ספר מרחבי הארץ במטרה להיות מאופסי אנרגיה, כלומר, לקזז את צריכת האנרגיה עם ייצור האנרגיה בביה"ס. מדובר במיזם משותף של משרד האנרגיה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. 

מבנה מאופס אנרגיה הינו מבנה שסך צריכת האנרגיה שלו בשנה, שווה לאנרגיה המתחדשת המיוצרת בו באותו פרק הזמן. המטרה של הפרויקט היא להעלות את המודעות לייצור אנרגיה מתחדשת במבני חינוך, לשנות את דפוסי ההתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה בקרב אנשי חינוך וילדים בישראל וכמובן, להפחית את צריכת האנרגיה בפועל בבתי הספר.

בתחרות נבחרו להשתתף עשרה בתי ספר, אשר על גגותיהם מותקנות מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל, והיא התקיימה בשנת הלימודים החולפת, שנת תשפ"א (2021-2020). במהלך השנה נחשפו בתי הספר שהשתתפו בתחרות למידע ונתונים בנושא התייעלות באנרגיה, ובמקביל, גובשה 'קבוצת מנהיגות' הכוללת אנשי צוות ותלמידים, שכללה גם הורים ומתנדבים מקהילת בית הספר. קבוצה זו לוותה על ידי מנטור חינוכי ויועץ אנרגיה מומחה, וקיבלה מידע וכלים להורדת צריכת האנרגיה בבית הספר ומעקב אחר ייצור האנרגיה, באמצעות מכשיר לניטור צריכת וייצור אנרגיה שהותקן בבית הספר.

בבית בספר על שם "זיו ומרקס" מותקנים כ-700 מ"ר של פאנלים סולאריים, המספקים כמחצית מצריכת החשמל הבית ספרית. במסגרת התחרות, גיבשו התלמידים תוכנית ובה מספר פתרונות להתייעלות באנרגיה והעלאת המודעות לחיסכון בחשמל בקרב דור העתיד. לדוגמא, יום סביבה וקיימות שהוקדש למען נושא הקיימות והשמירה על הסביבה, החלפת תאורה במסדרונות ובכיתות לתאורת לדים חסכונית והצללת הכיתות על ידי קיר ירוק. כמו כן, במסגרת התוכנית הציעו תלמידים מביה"ס להתקין גגונים סולאריים מתקפלים, שיעניקו הצללה יעילה, יקלטו את אנרגית השמש וייצרו חשמל לשימוש בית ספרי.

מנהל בית הספר, יורם חיים: "המטרה להפוך ל"בית ספר מקיים". להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלו ע"י צמצום צריכת אנרגיה והגעה למצב ש 60% מצריכת האנרגיה שלו באה ממקור סולארי ". צילום: ניצן כהן (תלמיד י"ב)

עשרת בתי הספר נשפטו בתחרות על פי איכות התכנית שהגישו לאיפוס האנרגיה, הורדת צריכת האנרגיה בפועל, חדשנות ויצירתיות, שיתוף פעולה רב מערכתי וחשיפה לקהילה של התהליך והתוצרים. ביה"ס על שם "זיו ומרקס", שזכה כאמור בתחרות, קיבל מענק בגובה של 10 אלף ₪, על כתיבת תוכנית מעמיקה ומקורית.

מנהל בית הספר, יורם חיים: "בית ספר זיו שם לו למטרה להפוך ל"בית ספר מקיים". להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלו ע"י צמצום צריכת אנרגיה והגעה למצב ש 60% מצריכת האנרגיה שלו באה ממקור סולארי , להפחית פסולת במקור, ולחנך לשמירה על מה שקיבלנו למען הדורות הבאים. "תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך" (קהלת רבא)".

סקטור המבנים בערים בישראל אחראי על חלק משמעותי מפליטות גזי החממה. כשליש  מסך פלטות גזי החממה, הן בעיקר כתוצאה מצריכת חשמל לתאורה, לחימום ולקירור. כמות המבנים מאופסי האנרגיה בעולם נמצאת במגמת עלייה מתמדת, בעוד ישראל נמצאת בתחילת הדרך. 

יישום התוכנית של התלמידים להפחתה של טמפרטורות במפנה הדרומי ע"י צמחיה נשירה. צילום יורם חיים