דו"ח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: 39% מהלקוחות שהם גופים ציבוריים, אינם משלמים לספקים בזמן הנקוב על פי חוק מוסר התשלומים

רשויות מקומיות חורגות ממועד התשלום בממוצע ב-30 ימים ומספר ימי החריגה הממוצע מדרישות החוק

34% מהלקוחות במגזר הממשלתי ו- 28% מהרשויות המקומיות, אינם עומדים בזמני החוק. רק 49% מבעלי ובעלות העסקים, העידו כי הם מכירים את החוק ומודעים לזכויותיהם/ן. הבשורה הטובה – ניכר שיפור מתמשך מאז החלת החוק במוסר התשלומים לעסקים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, מבצעת מדי שנה סקר מעקב בקרב עסקים קטנים ובינוניים, אחר מוסר התשלומים. בסקר שערכה הסוכנות לאחרונה, בקרב 505 עסקים, שבדק עד כמה הלקוחות של העסקים עומדים במועדי התשלום המוגדרים בחוק, נמצא כי  39% מהלקוחות, שהם גופים ציבוריים, אינם משלמים בזמן הנקוב על פי חוק "מוסר התשלומים לספקים".

במשרדי הממשלה נמצא כי 34% מבעלי ההתקשרויות עם עסקים, אינם עומדים בזמני החוק, ברשויות המקומיות 28% אינם עומדים בזמנים הקצובים בחוק, זאת לעומת לקוחות מהמגזר העסקי, אשר על אף שאינם מחויבים בדרישות החוק, נמצאו בו רק 10% כמעקבי תשלום.

עוד נמצא כי רשויות מקומיות חורגות ממועד התשלום בממוצע ב-30 ימים ומספר ימי החריגה הממוצע מדרישות החוק, דומה בגופים ציבוריים ובמגזר הממשלתי, ועומד על 18 ימים. באשר ללקוחות פרטיים, דווחו העסקים על חריגה ממוצעת של 5 ימים בלבד, מהמועד עליו הוסכם במועד ההתקשרות.

ענף התעשייה הוא הענף שבו נמצא שיעור הלקוחות הגבוה ביותר החורג מהתשלום במועד. שיעור זה עומד על 36% , וימי החריגה הממוצעים בענף עומדים על 20 ימים. ענף השירותים הוא הענף שבו מוסר התשלומים הוא הגבוה ביותר ועומד על 15% בשיעור החריגה  ו- 9 ימי עיכוב בממוצע.                                    

חוק מוסר התשלומים לספקים שאושר בשנת 2017, נחקק במטרה להקטין את משך הזמן אשר התקיים בין מועד העסקה למועד התשלום לעסקים. הסקרים שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בנושא זה, מראים שיפור מתמשך במוסר התשלומים במשך בשנים האחרונות.

בסקר, בו השתתפו 505 בעלות ובעלי עסקים, נשאלו עסקים קטנים ובינוניים על הלקוחות להם הם מספקים שירותים או מוצרים, כאשר לקוחות אלו חולקו למספר מגזרים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, עסקים פרטיים ואנשים פרטיים. לכל אחד ממגזר הלקוחות, מוגדרים בחוק תנאים אחרים שעליהם לעמוד בהם בכדי שלא יחשבו מפרי חוק. לקוחות מהמגזר הממשלתי וגופים ציבוריים מחויבים לשלם לספקים שלהם עד שוטף+30 ימים (רשאים לשלם לספקים של עבודות הנדסה בנאיות עד לשוטף+70) .ספקים של מערכת הבריאות מוחרגים מהחוק ואין מגבלה של זמן על התשלום להם. רשויות מקומיות מחויבות לשלם לספקים עד שוטף+45 יום (רשאים לשלם לספקים של עבודות הנדסה בנאיות שוטף+80). לקוחות מהמגזר העסקי מחויבים לשלם לספקים שוטף+45 אלא אם סוכם במפורש אחרת.

על אף שנמצא בסקר כי עדיין הגופים המחויבים אינם עומדים בצורה מלאה בהוראת החוק, ניכר שיפור במוסר התשלומים אשר ירד במגזר הציבורי מ- 37 ימי איחור בשנת 2017 ל-27 ימי איחור בשנת  2019. בין 2019 ל-2021 ירדו רשויות מקומיות, שעמדו בשנת 2019 על 32 ימי איחור, ל-30 ימים בשנת 2021. גופי הממשלה, אשר עמדו ב-2019 על 29 ימי איחור, ירדו ב-2021 ל-18 ימים. (ירידה של כ- 40%).

עוד בדק הסקר את אופן התמודדות העסקים עם העיכובים בתשלום ונמצא כי 61% מבעלי ובעלות העסקים ציינו שאי תשלום במועד אינו המהווה בעיה עבורם, 39% ציינו שהדבר מהווה בעיה. מתוך אלו האחרונים, 35% פונים למסלול משפטי שכולל ייעוץ משפטי ו/ או פתיחת תיק בהוצאה לפועל. 33% פונים ללקוח רק בתזכורות, ו-29% אינם פועלים בשום צורה. בין התשובות השכיחות שעלו בסקר לכך שבעלי העסקים אינם פועלים בנושא, ניתנו התשובות: "לא משתלם לפנות לעורך דין", "בסוף משלמים ולא רוצה ליצור אי נעימות", "מדובר בחייבים מהקהילה", "מדובר בסכומים קטנים", "כי מעוניין לשמר את הלקוחות שלו" וכד'. רק 49% מבעלי ובעלות העסקים, העידו כי הם/ן מכירים את החוק ומודעים לזכויותיהם/ן.

באשר לעצמאים שלא מעסיקים שכירים, נמצא כי מצב עסקים אלו, הוא הקרוב ביותר לתנאי חוק מוסר תשלומים לספקים, ורק 10% מהלקוחות של עסקים אלה חורגים מתנאי החוק. מנגד לעסקים עם 5-19 עובדים נמצא השיעור הגבוה ביותר של לקוחות שחורגים מתשלום במועד (23%) וגם מספר ימי החריגה הממוצע הגבוה ביותר (16 ימים). 29% מהלקוחות של עסקים, שמחזורם מעל 5 מיליון שקל, אינם עומדים בדרישות החוק,  זאת  בהשוואה ל-16% בעסקים שמחזורם השנתי קטן מ-5 מיליון. כך שנראה שהבעיה של מוסר התשלומים ירוד אינה פוגעת בעסקים קטנים יותר מאשר בעסקים גדולים.

נתונים נוספים שעלו מהסקר: 37% מהעסקים מדווחים שאף לקוח עסקי שלהם אינו קובע תנאים השונים מהוראות החוק, בעוד 18% מהעסקים דיווחו שכל הלקוחות העסקים שלהם קובעים תנאים שונים בחוזה. מבין העסקים שעובדים עם לקוחות שקובעים תנאי תשלום אחרים בחוזה, 14% דיווחו שהתשלום מבוצע בטווח של שוטף+45 יום. 31% אחרים דיווחו שתנאי החוזה הם של תקופה ארוכה משוטף+ 90 יום.

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ד"ר רון מלכא: "אני מברך על הסקר ועל השיפור במוסר התשלומים בישראל. זהו תהליך, שצריך להימשך. חשוב שהעסקים יקבלו תשלום בזמן. העסקים הקטנים והבינוניים הם מנוע הצמיחה של המשק ורציפות פעילותם, בייחוד בימים אלו, לצד אתגרי הקורונה, מחייבים את הגופים החזקים- הממשלה, הרשויות והמגזר הציבורי בכללו, להתגייס ולתת את כל הכלים להמשך פעילות זו, בוודאי עמידה בחוק מוסר התשלומים, שמאשר ניהול תקציבי ועסקי שוטף"

רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "אחד הקשיים העיקריים עליהם מדווחים עסקים קטנים ובינוניים הוא ניהול תזרים המזומנים וקבלת אשראי. מטרת חוק מוסר התשלומים אותו הובילה הסוכנות לפני כחמש שנים הייתה לקצר את ימי האשראי ובכך לאפשר לעסק לקבל את התמורה בזמן סביר. אני שמח לראות שיש שיפור בנושא זה מאז חוקק החוק אך יש עוד הרבה מקום לשיפור. אנו נמשיך לעקוב אחר הנושא בכדי להכליל גופים נוספים במסגרת החוק ובכללם גם מערכת הבריאות".