דחיה בהגשת המועמדות והבחירות למנהלים הקהילתיים בירושלים

דחייה במועד הגשת המועמדות ל-15.10 והבחירות לא יתקיימו בתאריך המיועד -17.11. מהעירייה נמסר כי הארכת והחרפת הסגר בגין הקורונה אינם מאפשרים השתתפות פעילה בתהליך הבחירות להנהלות המינהלים הקהילתיים. עם סיום הסגר ייקבע מועד חדש לבחירות, במועד שלא יאוחר מעד חודשיים ממועד הסרת הסגר.

השארת תגובה