חיפוש
Close this search box.

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה לאשר את התוכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה

התוכנית מציעה הפרדה מפלסית באמצעות מערכת של שתי מנהרות נפרדות (מנהרה לכל כיוון) בהן תזרום התנועה בין דרך קוליץ (כביש גבעת משואה) לכביש 396 (כביש ביה"ח הדסה עין כרם). הדמיה: צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים.

המועצה הארצית לתכנון ובניה, החליטה ברוב גדול, ועל דעת נציג המשרד להגנת הסביבה, לאשר את התוכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה שביוזמת משרד הבינוי והשיכון.

בהחלטתה קבעה הוועדה כי המדובר בתוכנית ציבורית חשובה אשר קודם לאישורה נערך הליך מקיף של בחינה סביבתית וכי המסמך שהוגש נותן מענה מלא להיבטים הסביבתיים הכרוכים בתוכנית. כמו כן קבעה המועצה כי אף הוראות התוכנית, כפי שאושרה, כוללות  הנחיות רבות הן לשלב ההקמה והן לשלב השיקום הנופי, על מנת להבטיח ביצוע מיטבי של ההפרדה המפלסית, תוך מזעור ההשפעות הסביבתיות שלה.

לאחר ששמעה את כלל ההיבטים התחבורתיים הכרוכים בתוכנית, השתכנעה המועצה כי ההפרדה המפלסית המוצעת בתוכנית נותנת מענה תחבורתי ראוי ותביא להפחתת עומסי התנועה בצומת אורה, הקיימים והעתידיים, לשיפור וייעול מערך התחבורה הציבורית ולשיפור השירות לאמבולנסים ולכלי הרכב בשכונות הדרומיות, לרבות לישובים אורה ועמינדב.

בפברואר 2021 החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית להחזיר את התוכנית לוועדה המחוזית תוך שקבעה כי המסמך הסביבתי המקיף שהוגש אינו מספק וכי יש לערוך לתוכנית תסקיר.

על החלטת ועדת המשנה לעררים הגישה מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, בקשה לדיון חוזר אשר התקבל על ידי המועצה הארצית  ובהתאם התקיים הדיון בתוכנית על ידי המועצה הארצית.

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה לאשר את התוכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה

התוכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה נועדה כדי להקל על עומסי התנועה בצומת אורה העתידיים המורגשים כבר היום, ולאפשר העדפה לתנועת הרכבת הקלה העתידה לפעול בצומת. מדובר בתוכנית בעלת חשיבות רבה למערך התחבורה הציבורית בירושלים בכלל, ובפרט התחבורה הציבורית המשרתת את קמפוס בית החולים הדסה עין כרם ותוכניות להתחדשות עירונית המקודמות באזור.

התוכנית מציעה הפרדה מפלסית באמצעות מערכת של שתי מנהרות נפרדות (מנהרה לכל כיוון) בהן תזרום התנועה בין דרך קוליץ (כביש גבעת משואה) לכביש 396 (כביש ביה"ח הדסה עין כרם). יתר התנועה בצומת אורה, הכוללת כאמור רכבת קלה, תעבור על פני הקרקע. כמו כן, התוכנית מתווה כביש חדש עבור תנועת כלי רכב מכיוון בית החולים הדסה עין כרם לכיוון צומת אורה, במקביל לכביש הקיים כיום, כביש זה עובר בחלקו במנהרה בדופן ההר.