חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכם בין רשות מקרקעי ישראל והאוני' העברית להעברת 150 דונם לרמ"י בירושלים לבניית 2,000 יח"ד ו-70,000 מ"ר לתעסוקה

הר הצופים, מתחם לרנר, 1,039 יח"ד, 200 יח"ד מוגן, 4,900 מ"ר מסחר מ"ר מסחר, 2,500 מ"ר תעסוקה. הדמיות נעמה מליס

אומדן הקרקע המתוכננת  שנערך על ידי שמאי מרחב ירושלים ברשות מקרקע ישראל, עפ"י הפרוגרמה הצפויה, נקבע על כ 1.6 מיליארד ₪. בתמורה תעביר הרשות לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקלים חדשים כתשלום ראשון ולא מותנה עבור הקרקע, אשר ישמשו לטובת עמידת האוניברסיטה בהתחייבות האמורה, בהתאם להסכם ההבראה.

טקס חתימת הסכם התקיים לאחרונה באוניברסיטה העברית בירושלים בין רשות מקרקעי ישראל לאוניברסיטה העברית  שמהותו העברת קרקעות  בהיקף 150 דונם למדינה לטובת שיווק למגורים ולמסחר בעיר ירושלים.  ההסכם יאפשר הקמת 2,000 יח"ד בהר הצופים  כולל דיור מוגן  ובגבעת רם ו- 70,000 מ"ר לשטחי מסחר ותעסוקה בעיר.

ההסכם שנחתם מתבסס על הסכם הבראה שנחתם בשנת 2018 בין מדינת ישראל לבין האוניברסיטה העברית אשר במסגרתו התחייבה האוניברסיטה לממש נכסים בסך של 400 מיליון ₪. בהתאם להסכם יועברו לרשות קרקעות היסטוריות בבעלות האוניברסיטה, המהוות שטחים בעלי פוטנציאל תכנוני בהר הצופים ובגבעת רם, בשטח כולל של כ-150 דונם והרשות תפעל לקידום התכנון והפיתוח של השטחים ולשיווקם לטובת פרויקטי מגורים, דיור להשכרה, דיור מוגן, מסחר ותעסוקה.

אומדן הקרקע המתוכננת  שנערך על ידי שמאי מרחב ירושלים ברשות מקרקע ישראל עפ"י הפרוגרמה הצפויה, נקבע על כ 1.6 מיליארד ₪. בתמורה תעביר הרשות לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקלים חדשים כתשלום ראשון ולא מותנה עבור הקרקע, אשר ישמשו לטובת עמידת האוניברסיטה בהתחייבות האמורה, בהתאם להסכם ההבראה. בנוסף תקבל האוניברסיטה מהרשות אחוזים משיווק המתחמים. כל התמורות הכספיות ישמשו את האוניברסיטה העברית לפעילות האקדמית הליבתית שלה מחקר והוראה.

כמו כן, פועלת האוניברסיטה להקמת מתחם מעונות חדש לסטודנטים בקמפוס אדמונד י' ספרא בגבעת רם ובו כ-900 חדרים, וזאת לצד מתחם מגורי סגל בן 90 דירות, לשימושם של החוקרים הצעירים שייקלטו בשנים הבאות. חלק מהמימון לטובת הקמת המעונות יתקבל ממשרד האוצר בהתאם להחלטת הממשלה שהתחייבה לתת לאוניברסיטה מענק בסך של 100 מיליון ₪ לטובת בינוי המעונות.

טקס החתימה צילום: יוסי זמיר
טקס החתימה צילום: יוסי זמיר

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל: "זהו אירוע של סגירת מעגל בעבורי. אני נרגש מאוד להיות כאן. מפה צמחתי ולמקום הזה אני חייב רבות ממה שהגעתי אליו. היום אנחנו משלימים את ההסכם שנעשה בין מדינת ישראל לבין האוניברסיטה. ההסכם הזה, מחזק את העיר ירושלים ב-2,000 יחידות נוספות לדיור מוגן וכמובן שהוא גם מסייע לירושלים כעיר הבירה, כשייבנו כאן מתחמים של תעסוקה ומסחר והכנסות לעיריית ירושלים. אנחנו כנציגי ממשלה נעשה הכל לחיזוקה של האוניברסיטה וחיזוקה של ירושלים".

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: מאז נחתם הסכם החכירה הראשון בין מינהל מקרקעי ישראל לאוניברסיטה העברית בשנת 1968, הוחכרו שטחים רבים לאוניברסיטה העברית, אשר הלכה והרחיבה את פעילותה ,שבאה לידי ביטוי בהקמת קמפוס חדש בהר הצופים בראשית שנות ה 80. אני מברך על חתימת ההסכם היום בין האוניברסיטה לרשות מקרקעי ישראל שמהותו השבת שטחים לא מנוצלים על ידי האוניברסיטה והשבחתם, לטובת פיתוח העיר. אין לי ספק שקרקעות אלו שיניבו 2000 יח"ד  ו-70,000 מ"ר לתעסוקה הכוללת מתחמי הייטק ושדרוג מעונות הסטודנטים יהוו מנוף כלכלי לפיתוח ירושלים. אני שמח שמצאנו, לאחר מאמצים גדולים ורצון טוב של כל הצדדים, את שביל הזהב שיאפשר  גם את הבראתה של האוניברסיטה ושחרורה מחובותיה וגם את בנייתה של ירושלים באחד האזורים היפים במדינת ישראל.

הר הצופים, מתחם הארזים, 433 יח"ד, 1900 מ"ר מסחר. הדמיות נעמה מליס

נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' אשר כהן: " הנהלת האוניברסיטה העברית, והנהלת רמ"י פעלו יחדיו במשך קרוב לשלוש שנים, לקידום הסכם חשוב וחסר תקדים לעיר ירושלים ולאוניברסיטה העברית. העסקה היא חלק מפעילות הנהלת האוניברסיטה להעמקת היציבות הכלכלית והגדלת מקורות המימון שלה לצד שדרוג המעונות לסטודנטים והקמת מתחם מגורים ייחודי ואיכותי לטובת סגל צעיר. הכסף שיתקבל יספק מקור כספי חשוב לפיתוח פעילות אקדמית ולהגדלה ניכרת של ההשקעה בתשתיות. העסקה צפויה להביא לפיתוח נרחב של האזור הסמוך לקמפוס הר הצופים ולהגדלת היצע הדירות בירושלים".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ההסכם שנחתם היום הוא לא פחות מהיסטוריה והוא מסמל את מהפכת הבנייה והתשתיות הנרחבת שמשנה בימים אלה את פני ירושלים ומבססת את עתידה לשנים רבות קדימה. כאשר יושלם הפרויקט הגדול הזה יעמדו כאן כ2000 יחידות דיור ועוד עשרות אלפי מטרים רבועים לתעסוקה מסחר ומשרדים. יחידות הדיור שיוקמו כאן ימזגו טוב יותר את הקמפוס והעיר ויהפכו לשכונה חדשה וייחודית.

הר הצופים, 1892 יח"ד, 200 יח"ד מוגן, 11,400 מסחר, 17,700 מ"ר תעסוקה. הדמיות נעמה מליס