חיפוש
Close this search box.

הר הצופים יגדל פי חמש: הוועדה המחוזית אישרה תוכנית להגדלת בית חולים הדסה הר הצופים תוך הגדלת מספר המיטות לכ-1,300

התוכנית הוגשה ע"י ההסתדרות המדיצינית הדסה וארגון נשות הדסה העולמי, ונערכה ע"י משרד ספקטור-עמישר אדריכלים. היא כוללת 7 בניינים חדשים הכוללים בניין מיון, דימות וחדרי ניתוח חדשים, מגדל אשפוז בן 15 קומות, בית חולים שיקומי ומנחת מסוקים חדש.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, אישרה למתן תוקף תוכנית להגדלת בית החולים הדסה הר הצופים.
התוכנית מציעה הגדלה משמעותית של הבינוי של בית החולים, ומאפשרת את התפתחותו ל-30 השנים הבאות, תוך התאמה לדרישות אשפוז וטיפול עדכניים.

מדובר בשטח של כ-111 דונם, ושטחו הבנוי של בית החולים יורחב פי חמישה מהיקף הבינוי הקיים תוך הגדלת מספר המיטות מ-350 לכ-1,300 מיטות. התוכנית כוללת הקמת 7 בניינים חדשים- בניין מיון, דימות וחדרי ניתוח חדשים, מגדל אשפוז בן 15 קומות, בית חולים שיקומי, שני מבני רפואה עתידיים ומבנה עם חזית מסחרית לרחוב צ'רצ'יל בסמוך לתחנת הרכבת הקלה. כן מוצע בתוכנית, מרכז אנרגיה ומנחת מסוקים חדש אשר ימוקם על גג מבנה המיון ויקצר משמעותית את זמן המעבר בין המנחת לחדרי הטיפולים.

הוועדה הדגישה את חשיבותו הרבה של בית החולים, לעיר ירושלים וליישובי האזור, וציינה כי ראוי שצמיחתו וגידולו ייעשו בהתאם לתכנון מוסדר, לטובת כלל תושבי האזור. כמו כן, במסגרת התוכנית נקבעו הוראות לשימור מבנה בית החולים ההיסטורי הקיים שנבנה בשנות ה-30. המבנה ההיסטורי יוסב וישמש עבור מלונית, מרפאות ומרכז לבריאות האישה, תוך קביעת הוראות לשימור המבנה.

מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי-באבאי
 מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי-באבאי

מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי-באבאי, ציינה כי "התוכנית תצעיד את בית החולים אל קדמת הטכנולוגיה והיכולת המקצועית ותאפשר ביטוי פיזי לגישה הטיפולית וליכולת הרפואית המצוינת של צוות בית החולים לטובת תושבי העיר והמטרופולין. מיקום המבנים המוצע מייצר איזון ראוי בין הצורך בהגדלה משמעותית של היקפי הבינוי, שמירה על בינוי מרוכז ויעיל, ושמירה על ערכי השימור של המתחם הכולל את שימור המבנים ההיסטוריים, שימור ונטיעת עצים במתחם. כן, מציעה התכנית שיפור משמעותי בחזית הציבורית כלפי רחוב צ'רצ'יל לטובת תושבי האזור ובאי בית החולים באמצעות חזית מסחרית בקו הרחוב הנפתחת כלפי הגן הפנימי של בית החולים".

התוכנית הוגשה ע"י ההסתדרות המדיצינית הדסה וארגון נשות הדסה העולמי, ונערכה ע"י משרד ספקטור-עמישר אדריכלים.