כנס התעסוקה לשנת 2018: התמודדות עם הכחדת מקצועות וכניסתם של הרובוטים לשוק העבודה

בכנס שעסק בהתמודדות עם עולם התעסוקה הדינמי השתתפו מנכ"ל העיריה אמנון מרחב, מנהל הרשות העירונית לתעסוקה חיים עמר, מנכ"ל מטי ירושלים, גולן טובי ומעל 200  אנשי מקצוע העוסקים בתחום קריירה, השמה ומשאבי אנוש.  בכנס נחשפה המציאות החדשה המוכתבת מהתפתחות טכנולוגית מואצת, והשינויים מרחיקי הלכת הצפויים בעולם התעסוקה במהלך 20 השנים הקרובות, כניסתם של רובוטים לתחומים  מקצועיים רבים ודן ב"הכחדה" צפויה של מרבית המקצועות והשלכותיה על השוק. 

 

מנכ"ל מנכ"ל העיריה אמנון מרחב הציג את התפיסה האסטרטגית של הנהלת העיר וההתפתחויות הכלכליות והתעסוקתיות בשנים האחרונות בירושלים.
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

הרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים קיימה כנס תעסוקה מקצועי לשנת 2018 בנושא ההתמודדות עם עולם התעסוקה הדינמי. הכנס נערך בהשתתפות מנכ"ל העיריה אמנון מרחב ומעל 200  אנשי מקצוע העוסקים בתחום קריירה, השמה ומשאבי אנוש כולל נציגים  בכירים של מוסדות ממשלתיים וציבוריים. ההרצאות עסקו בצורך לאיתור כלים חדשניים ובהתאמתם לסייע במציאת עבודה ובפיתוח קריירה ברוח העידן החדש. 

מנכ"ל העיריה אמנון מרחב הציג את התפיסה האסטרטגית של הנהלת העיר וההתפתחויות הכלכליות והתעסוקתיות בשנים האחרונות בירושלים.  

מנהל הרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים חיים עמר, אמר כי הכנס נועד לחשוף בפני המשתתפים את הדרכים החדשניות באיתור עבודות, ובגיוס עובדים בעידן של מהפכה טכנולוגית והצורך בפיתוח כלים יצירתיים. 

גולן טובי מנכ"ל מט"י ירושלים הנחה את הפנאל המקצועי בנושא של הערכות המגזר הציבורי העירוני והממשלתי לשינויים בשוק התעסוקה הדינמי בהשתתפות בכירים ממשרד העבודה והרווחה ושירות התעסוקה. 
 ד"ר יובל דרור הציג את המציאות החדשה המוכתבת מהתפתחות טכנולוגית מואצת, ותיאר שינויים מרחיקי לכת הצפויים בעולם התעסוקה במהלך 20 השנים הקרובות. דרור נעזר בהמחשות המדגימות כניסתם של רובוטים לתחומים  מקצועיים רבים ודן ב"הכחדה" צפויה של מרבית המקצועות והשלכותיה על השוק. 

חיים עמר
מנהל הרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים חיים עמר, אמר כי הכנס נועד לחשוף בפני המשתתפים את הדרכים החדשניות באיתור עבודות, ובגיוס עובדים
גולן טובי
בתמונה משמאל: מנכ"ל מט"י ירושלים, גולן טובי שהנחה את הפנאל המקצועי בנושא של הערכות המגזר הציבורי העירוני והממשלתי לשינויים בשוק התעסוקה הדינמי

להרשמה לקבלת פרטים לכנס ירושלים לעסקים