חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משרד הכלכלה והתעשייה: מרכנתיל ומזרחי הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים לשנת 2021

שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה (במיל') אורנה ברביבאי: "בתקופה שבה המשק נמצא שוב בצמיחה גבוהה, לבנקים, כמקורות מימון עיקריים לעסקים קטנים ובינוניים, יש תפקיד מכריע בהעמדת אשראי איכותי והוגן להקמת עסקים, לצמיחתם, לצרכים השוטפים וגם לאלו הזקוקים עדין לאשראי לשם הישרדות. המדד מהווה אינדיקטור לעסקים ותמריץ לבנקים להשתפר במתן השירות והיחס לעסקים קטנים והבינונים"

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. המדד מתייחס לעסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.

הפרמטרים המרכיבים את המדד הם:

  1. היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  2. יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  3. שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  4. סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
  5. סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים

תוצאות המדד – שנת 2021

דירוג

בנק

ציון המדד

1

מרכנתיל

91

2

מזרחי

89

3

לאומי

86

4

פועלים

85

5

דיסקונט

83

6

הבינלאומי

80

ציון לפי מרכיבי המדד

פירוט מרכיבי המדד

  1. שיעור האשראי והריביות לעסקים קטנים (40%)

 חלק זה של המדד מורכב משני פרמטרים:

שיעור האשראי לעסקים קטנים מתוך כלל האשראי לעסקים כאשר, שיעור גדול יותר משמעותו דירוג גבוה יותר במדד (משקלו במדד 20%)

שיעור הכנסות מריבית של עסקים קטנים ובינוניים ביחס לשיעור הפסדי האשראי של המגזר. יחס גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד. מרכיב זה נועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון בפועל. (משקלו במדד 20%).

הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים + חובות מעל 90 יום.

  1. יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים (30%)

רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות). הוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות. ניכרת מגמת ירידה קלה בנטל התפעולי, מלבד בנק מזרחי שרשם עלייה משמעותית.

  1. סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים (15%)

רכיב זה של המדד מתבסס על סקר שביעות רצון שביצעה הסוכנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים שהיו צריכים אשראי בתקופת המשבר. הסקר בדק חמישה תחומים ופירוט על המתודולוגיה שלו מובאת בנספח של סקירה זו:

משוב יועצים פיננסיים (15%)

רכיב זה של המדד מתבסס על סקר משוב שביצעה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים העובדים עם המעוף ובקרב רו"ח ויועצי מס העובדים עם עסקים קטנים ובינוניים. הסקר בדק תשעה תחומים ופירוט על המתודולוגיה שלו מובאת בנספח של סקירה זו: 

רן קויתי – מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "משבר הקורונה לימד אותנו שלאורך השנים הבנקים ייחסו סיכון עודף לעסקים קטנים ובינוניים. התחזיות השחורות בתחילת המשבר התבדו והנתונים מראים שמגזר העסקים הקטנים והבינוניים נותר יציב וממשיך לצמוח. אנו מקווים שהבנקים ילמדו מכך ויתנו יותר אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובתנאים טובים יותר".