ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה בנושא ההתחדשות העירונית במסגרת הצ"ח התוכנית הכלכלית. הממשלה מבקשת שינויים משמעותיים בהתחדשות העירונית

 

תומר רוזנר, היועץ המשפטי לוועדה: מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק הממשלתית להחליש בעלי דירות. הממשלה מתייחסת לדיירים כאל חסם.

עיקרי הצעת חוק התחדשות עירונית, במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית, שנדון גם היום בוועדת הפנים
א. להפחית את הרוב הדרוש לתביעת בעל דירה שלא מסכים לתוכנית פנוי בינוי, כך שהרוב יהיה רב של שני שליש מבעלי הדירות במקבץ, במקום 80% הקבועים בחוק היום. ושלפחות חצי מהשטחים המשותפים בכל בניין מוצמדים לדירות , במקום שני שליש היום.
ב. לקבוע שבית המשפט יהיה רשאי כחלק מהליך תביעת "דייר שאינו מסכים" לקבוע שאם נעשו עבירות בניה, וזו הסיבה לסרבנות (כשמבצע עבירת בניה רוצה פיצוי גם עבור מה שבנה ללא היתר), לא יכללו מי שעשו שימוש שלא כדין במניין הדיירים לעניין הרוב המיוחס, ובלבד שלפחות מחצית הדיירים בבית המשותף מסכימים לקידום העיסקה.
ג. לקבוע שגם היזם, ולא רק בעלי הדירות יוכל להגיש תביעה נגד ה"דייר שאינו מסכים".
תומר רוזנר , יועמ"ש הוועדה: " מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק הממשלתית להחליש בעלי דירות. הממשלה מתייחסת לדיירים כאל חסם. בעלי הדירות מתחילים מעמדת נחיתות מסיבות רבות – קושי להתארגן, פערי מידע. זה מצב נחיתות מובנה. אין להם מעמד שווה ליזמים. הפחתת הרוב הנדרש מ-80% של הדיירים לשני שליש משמעה פגיעה בכלי כמעט יחיד שיש לבעלי הדירות. אין בידי בעלי דירות אלא הסכמתם. גם דיירים שמסכימים הם בעמדת נחיתות כי יש פערי כוח, פערי מידע, פערים של יכולת כלכלית.
ארז קמיניץ, המשנה ליועמ"ש הממשלה: "הפתרון של הורדת הרוב מ-80% הוא כי בהעדר הפחתה של הרוב הזה לא נצליח להגיע לאיזון קנייני נכון. אכן יש כאן פגיעה בזכויות הקניין. עם זאת, ברור שזכות הקניין אינה מוחלטת. צריך איזון. האיזון מול התועלת שבהתחדשות עירונית – ציפוף ערים ופחות פגיעה בשטח פתוח, וזכות הקנין של המעוניינים בדירה חדשה מורחבת, עם ממ"ד, מעלית וחניה. לא מדובר רק בפרוייקט נדל"ני מסובך, אלא בערכים ציבוריים".
 
יו"ר הוועדה, ח"כ ווליד טאהא : "לכל הדיירים יש זכות להביע את עמדתם. הוועדה לא עוינת צד אחד. אפשר להבין את שני הצדדים. את אלה שמשוועים להתחדשות ואת אלה שחוששים משינוי. אנו רוצים להיות בטוחים שלא עישנו עוו לאף אחד. ההצעה שמי שעשה עבירות בניה, ואני לא יודע מי החליט שאלו עבירות בניה, לא ייכלל במספר הדיירים זו התחשבנות עם אדם שמישהו החליט שהוא עבריין. זה לא יעבור במתכונת הנוכחית ".
 
 
צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ