חיפוש
Close this search box.

תביעת מיליונים בעקבות אסון הר הרצל: חברת תאורה והגברה תובעת שורה ארוכה של גורמים המעורבים באסון – על נזקים כבדים שנגרמו לה

הר הרצל
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

חברת ציוד התאורה וההגברה 'קילים ובניו בע"מ' מחיפה, אשר סיפקה את שירותיה למופעי ענק ולאירועים ממלכתיים רבים – הגישה תביעה על סך 6 מיליון שקלים נגד שורה של גורמים שהיו מעורבים באסון הר הרצל, בו נספתה קצינת צה"ל סגן הילה בצלאלי ז"ל, ונפצעו מספר אזרחים וחיילים נוספים. את התביעה הגישו בשם החברה עוה"ד רפאל אלמוג ויואב גפני ממשרד עורכי הדין אלמוג-שפירא לביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד. 

על פי התביעה, כתוצאה מהתמוטטות גשר התאורה וההגברה באסון הר הרצל בשנת 2012, ציוד רב ויקר ערך של חברת התאורה וההגברה נפל ארצה וניזוק כליל. כתוצאה מהרס הציוד הרב, שערכו נאמד על פי התביעה בכ-3.3 מיליון שקלים – נקלעה החברה לקשיים חמורים, נאלצה לשכור ציוד חלופי לשורה של אירועים אותם התחייבה לקיים, ונאלצה לרכוש ציוד חלופי במיליוני שקלים. עקב כך, נקלעה החברה למגבלות אשראי קשות, חריגה ממסגרות בנקאיות, תשלום ריבית חריגה, והרס מוניטין שעל בנייתו עמלה עשרות שנים.

לדברי עוה"ד אלמוג וגפני, כתוצאה מהמחסור המתמשך בציוד משלה, ובעקבות קשיי האשראי אותם חוותה, נמנעה החברה מלקחת על עצמה פרוייקטים רבים ורווחיים. כמו כן, חוותה החברה פגיעה נוספת במוניטין שלה  – עקב קשירת שמה לאירוע האסון.  החברה תובעת שורה ארוכה של גורמים שנשאו על פי דבריה באחריות על הפקת האירוע ותכנונו – וכן חברות הביטוח אשר ביטחו אותם.

בין הנתבעים: חברת "עיצוב במה" שהייתה אחראית, על פי חקירת האירוע, להקמה הכושלת של קונסטרוקציית התאורה וההגברה שקרסה, וכן המהנדס הראשי של "עיצוב במה" – בשל חלקו באחריות לאסון, ובשל ניגוד עניינים בו היה שרוי, עקב אחריותו לבטיחות מטעם שני גופים באירוע, שהיו אמורים, בין השאר, לפקח אחד על השני. בנוסף, תובעת החברה את יועץ הבטיחות של האירוע, שבחקירת האירוע נקבע כי כשל בתפקידו – ועל אף שנכח במקום האירוע בטרם התרחשות האסון – לא התריע על הסכנה להתמוטטות הקונסטרוקציה מבעוד מועד. בנוסף, תובעת החברה גם את מפיק הטקס  – אשר על פי התביעה, לא וידא שכל האישורים הנדרשים אכן ניתנו לגורמים השונים המעורבים בהפקת האירוע.

החברה ממשיכה וכוללת בשורת הנתבעים גם את 'מרכז ההסברה' אשר היה אחראי מטעם משרד ראש הממשלה על האירוע, שעל פי התביעה כשל בכך שלא וידא כי כל הגורמים המעורבים באירוע מתואמים בינם לבין עצמם. כמו כן  תובעת החברה את משטרת ישראל, שכשלה, בין היתר בחובתה לוודא כי כל הגורמים הפועלים באתר עושים זאת בהתאם להוראות הדין, וכי ניתנו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לצורך הקמת הקונסטרוקציה. התביעה נדונה בימים אלה בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד.  

בית משפט השלום בירושלים הרשיע חלק מהנתבעים במסגרת הליך פלילי שנוהל נגדם, ובהם חברת עיצוב במה ועובדיה, המהנדס יצחק ורשבסקי ואחראי הבטיחות איציק צוקר. בית המשפט המחוזי קבע, במסגרת ערעורים שהוגשו על פסק דינו של בית מהשפט השלום, כי ורשבסקי וצוקר ירצו עונש של מאסר בפועל במקום עבודות שירות שנגזרו עליהם בבית משפט השלום. "קילים ובניו בע"מ", חברה ותיקה מחיפה הקיימת מ-1950 ועוסקת בתחום ההגברה והתאורה, תובעת שורה של גורמים שהיו מעורבים בהפקת אירועי יום העצמאות ב-2012, שהתסיימו בתאונה טרגית הידועה בציבור כ"אסון הר הרצל". על פי התביעה, קילים סיפקה את שירותיה בין היתר לאולפני טלוויזיה, תיאטראות, אוניברסיטאות וגופים ממשלתיים, לרבות משרד הביטחון ומשרד ההסברה, ונטלה חלק באירועים ממלכתיים רבים, וביניהם טקסי הדלקת המשואות בהר ברצל במשך כ-20 שנה. החברה זכתה במכרז שפרסם משרד ההסברה בינואר 2012, להתקנת מערכות תאורה והגברה באירועי יום העצמאות תשע"ב. 

לדברי עוה"ד אלמוג וגפני, החברה התקינה את הציוד שהוזמן בהתאם למפרט שהתקבל ממעצב התאורה של האירוע, ובו צוין סוג הציוד ומיקומו על גבי העמודים והקונסולות. החברה התקינה את הציוד על פי לוח הזמנים שהוכתב לה על ידי מפיק האירוע, ועשתה זאת על גבי קונסטרוקציה אותה בנתה חברת "עיצוב במה", העוסקת בבניית במות ומבנים לאירועים. על פי התביעה, לאחר שהותקן מערך התאורה חזו הנוכחים במקום בתנודות של הקונסטרוקציה. למרות זאת, ועל אף התראות שהועלו בקרב הנתבעים, איש מהם לא דרש לפנות את רחבת המסדרים העמוסה. "הנתבעים למעשה העלימו עין מהמתרחש, תוך סיכון כל הנוכחים במקום וסיכון שלמותו של הציוד הרב והיקר שהיה מותקן על הקונסטרוקציה", טוענים עו"ד רפאל אלמוג ויואב גפני במסגרת התביעה.

וכך, ב-18.4.12 בשעות הצהריים, כשנערכו חזרות לטקס ברחבת המסדרים בהר הרצל קרסה הקונסטרוקציה, ויחד איתה התמוטט מערך התאורה וההגברה שהתקינה חברה התובעת. כתוצאה מהקריסה נהרגה קצינה סגן הילה בצלאלי ז"ל, שאמורה היתה להשתתף בטקס, ונפצעו נוכחים נוספים. הציוד הרב שהתקינה התובעת, שהותקן על הקונסטרוקציה, נהרס כולו.

לדברי עוה"ד אלמוג וגפני, מחקירות ובירורים שנערכו על ידי גורמים שונים, בהם המשטרה והמכון לחקר הכשל, התברר כי ככל הנראה הכבל שחיבר את הקונסטרוקציה לאחת הבטונדות ששימשה כעוגן נקרע, משום שהבטונדה הונחה על גבי חומת אבנים וככל הנראה לא היתה מפולסת ביחס לשאר הבטונדות. הדבר יצר א-סימטריה וחוסר יציבות מבנית, שגרם בסופו של דבר לקריסת הקונסטרוקציה כולה. בתביעה נטען כי חברת "עיצוב במה" בנתה את הקונסטרוקציה בצורה לקויה.

עוד נטען בתביעה כי המהנדס מטעם "עיצוב במה", כשל בתכנון הקונסטרוקציה, –ואף היה מצוי בניגוד עניינים, שכן הופקד על נושא הבטיחות הן מטעם מרכז ההסברה והן מטעם מבצעת העבודה, "עיצוב במה". על פי התביעה, גם יועץ הבטיחות שהיה אמון על בטיחות האתר, כשל בתפקידו. "מעדויות שנשמעו לאחר האירוע, יועץ הבטיחות היה במקום האירוע סמוך להתרחשותו ובמהלכו, אך בחר שלא להתריע על הסכנה הרבה הטמונה בחוסר היציבות של הקונסטרוקציה" טוענים עוה"ד אלמוג וגפני בתביעה. החברה תובעת כאמור גם את מפיק הטקס, שעל פי התביעה, כשל גם הוא בחובתו לוודא כי כל האישורים הדרושים לצורך הקמת הקונסטרוקציה אכן התקבלו, וכי מדובר באישורים תקפים וכשרים שקיבלו את אישורם של כל הגורמים הנוגעים לאירוע. עוה"ד אלמוג וגפני מוסיפים כי "המפיק כשל גם בחובתו לפקח על הנעשה באתר הטקס, לוודא כי כל הציוד שמיש ותקין וכי לא נשקפת כל סכנה לחיי אדם או לרכוש".

'מרכז ההסברה' מטעם משרד ראש הממשלה, שהופקד על הפקת האירוע – נמצא גם הוא בין שורת הנתבעים. על פי התביעה כשל מרכז ההסברה בכך שלא וידא כי כל הגורמים המעורבים באירוע מתואמים בינם לבין עצמם, איפשר הקמת קונסטרוקציה לא תקנית ולא פיקח על הנעשה באתר. כמו כן, תובעת החברה גם את משטרת ישראל, מפני שלדבריה כשלה, בין היתר בחובתה לוודא כי כל הגורמים הפועלים באתר עושים זאת בהתאם להוראות הדין, וכי ניתנו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לצורך הקמת הקונסטרוקציה.

שורת הנתבעים כוללת גם את חברות הביטוח שביטחו גורמים שונים באירוע, וביניהן חברת הביטוח 'מנורה מבטחים' שביטחה את חברת "עיצוב במה בע"מ", 'כלל חברה לביטוח' שביטחה את יועץ הבטיחות בפוליסת אחריות מקצועית, וכן חברת הביטוח 'הפניקס' שביטחה את מפיק הטקס בפוליסת אחריות מקצועית. לתביעה צורפה חוות דעת השמאי אורי לרנר, שקבע כי כל הציוד שהתקינה התובעת על הקונסטרוקציה או למרגלותיה ניזוק באופן מוחלט, ובכלל זה פנסים, רמקולים, מתלים, מנועים, כבלים ועוד.

בנוסף קבע השמאי כי נגרמו לתובעת נזקים רבים נוספים בגין הצורך בהקמה מחדש של כל מלאי הציוד שניזוק לגמרי באירוע, לרבות לצורך קיום התחייבות התובעת לספק שירותי הגברה ותאורה לטקס. בתביעה מוערכים נזקיה הישירים של חברת התאורה 'קילים ובניו' כתוצאה מהאסון בסכום של כ-3.3 מיליון שקלים (לפני מע"מ). אך בתביעה טוענת החברה לנזקים רבים נוספים. 

לדברי עוה"ד אלמוג וגפני, כתוצאה מאובדן הציוד באירוע נאלצה החברה לשכור באופן מיידי ציוד חלופי לטקס יום העצמאות החלופי שהתקיים לאחר האסון, וכן לשם אספקת ציוד לאירועים שלהם התחייבה לפני האירוע. בנוסף היא נאלצה לרכוש ציוד ונדרשה לקבל הלוואות מגורמי מימון מסחריים, דבר שהסב לה הוצאות כבדות עקב נטילת הלוואות בריביות גבוהות. 

לדברי עוה"ד אלמוג וגפני, סבלה החברה מהשלכות שליליות נוספות, כמו הורדת דירוג האשראי שלה מול הבנקים, וכן הגבלת מסגרת האשראי שניתנה לה על ידי הבנקים, בין השאר עקב ניצול מסגרת אשראי, שהיתה חריגה בהיקפה ביחס להתנהלותה העסקית במשך שנים. בעקבות האירוע, סבלה החברה ממחסור בציוד חדיש שהיה מצוי בידיה לכל אורך השנים, ולכן נגרם לה אובדן הכנסות משמעותי, בשל חוסר יכולתה לקחת חלק בהופעות של אמנים בארץ ובחו"ל, וכן באירועים מגוונים אחרים אשר היו שוכרים את שירותיה דרך קבע. בתביעה נטען כי החברה סבלה מפגיעה קשה במוניטין שלה, בין השאר מעצם קשירת שמה למחדלים הקשים של המעורבים באירוע, וזאת על לא עוול בכפה. משיקולי אגרה התביעה עומדת על 6 מיליון שקלים. היא נדונה בימים אלה בבית משפט המחוזי – מחוז מרכז לוד.