כתבות אחרונות בבירושלים נפגעו 721 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בשנת 2018 (חודשים ינואר-נובמבר)