כתבות אחרונות בהאחראי בין השאר לתכנון מוזיאון הלובר בפריז