כתבות אחרונות ביו"ר התאחדות התעשיינים במרחב ירושלים