כתבות אחרונות בילדים מצלמים עיר

חברה וקהילה

תערוכת צילומי טבע, סביבה וקיימות של תלמידי בתי הספר בירושלים מוצגת בתחנות סיטיפס הרכבת הקלה

במסגרת שיתוף פעולה בין סיטיפס לבין אגף תרבות ואמנויות בעיריית ירושלים, החינוך היסודי והחינוך המיוחד במנח"י, מוצג פרויקט "רגע ירושלמי – ילדים מצלמים עיר"