כתבות אחרונות במנהלת היחידה לתזונה קלינית בכללית מחוז ירושלים