כתבות אחרונות במנהלת מבצע ומנהלת מינהלת ההתיישבות במחוז ירושלים