כתבות אחרונות בשמאית מקרקעין וחברת ועד לשכת השמאים ועודד טוביה